top of page

Trafikkavvikling i Son lørdag 19. august

Å arrangere en triatlon konkurranse i Son er noe av det flotteste vi kan tenke oss. Kompakt arena, trange gater, bra med publikum og god stemning. Men å arrangere i Son betyr også at vi må være nøye med sikkerheten til utøvere, publikum og trafikantene. Under finner du informasjon om trafikkavvikling.

Arrangementet er godkjent av Vestby Kommune, Vegmyndighetene, Viken og Politiet.

Son sentrum stenges for all trafikk mellom 11:00-14:00 mellom Storgata 32 (Vitustoppen) og Kystkultursenteret.

Du vil se våre løypevakter i sentrum og langs sykkel og løpeløypen. Alle våre løypevakter har oransje vest merket med FUNKSJONÆR. Disse stiller opp på fritiden for å være med på å lage et sikkert arrangement. 

NB! Alle løypevaktene i sykkeltrasé har gjennomgått obligatorisk opplæring i henhold til veitrafikkloven. I alle rundkjøringer er løypevaktene godkjente til å regulere trafikken. De har tatt stasjonær løypevaktkurs og har godkjenning fra Regional Vegmyndighet. 

 

Soon Tryathlon mellom 11:00-13:00

Vi oppfordrer alle som ferdes på veien i tidsrommet til å ta hensyn til våre utøvere.

 

Vi har løypevakter og stasjonære løypevakter rundt trasé.

 

Vi får bistand fra Politiet på to utvalgte punkter på trasé.

soontry trase.png

Barnetriatlon mellom 13:00-14:00

Son sentrum vil være stengt fra Vittustoppen!

 

Hele sykkelløypen til barnetri vil være stengt under løpet.

Rød strek markerer vei stengt for trafikk.

 

Løypevakter og stasjonære løypevakter i trasé.

 

Vi får bistand fra Politiet.

Skjermbilde 2021-07-31 kl. 11.28.50.png

Du finner litt mer informasjon i dokumentet under

Informasjon om triatlondag i Son
bottom of page