Vær med på å lage triatlonfest i Son

En ting er helt sikkert. Uten frivillige som skaper stemning blir ikke Soon Tryathlon det samme. Vi har vært så privilegerte å få ha med en god gjeng (ca 65) med entusiastiske funksjonærer. Funksjonærer som bidrar til et sikkert arrangement for både deltakerne og publikum. 

Fra 2018 fikk vi nye forskrifter vi må forholde oss til på sykkeldelen. Nå setter vegmyndighetene krav til opplæring av alle løypevakter. Dette skal bidra til et enda tryggere arrangement. For oss betyr det at vi trenger 12-15 som tar et kurs på 5 timer e-læring og 4 timer klasserom. 

Som stasjonær løypevakt har du myndighet til regulere trafikken der du står.

Det fine med dette kurset er at du kan ta den første delen hjemme som e-læring.

 

Det er gratis og det blir hyggelig. 

LINK TIL E-LÆRINGSKURSET FINNER DU HER:

Lurer du på noe så tar du kontakt med Olav Kyrre på tryathlon@soontriathlonklubb.no

Dette er klasseromsdelen av stasjonær løypevakt kurset. Kurset holdes av instruktør oppnevnt av Norges Triatlonforbund. Det er gratis for alle som ønsker å delta. Litt av temaene vi skal dekke:

  • Ha innsikt i hvordan egen adferd og synlighet påvirker andre trafikanter og deres sikkerhet

  • Ha innsikt i hvordan andre trafikanters adferd og vegforhold påvirker egen sikkerhet

  • Kjenne til tiltak for å bedre egen og andre trafikanters sikkerhet

  • Kjenne til ulike typer sykkelritt og deres forhold til annen trafikk

  • Kunne forklare hvordan uventede og uheldige situasjoner skal håndteres.

  • Forstå viktigheten av gode rutiner og briefing og evaluering

  • Kunne regulere trafikk under sykkelritt ved å gi korrekt tegn

  • Kunne vurdere fart og avstand

  • Kunne ta på seg rett uniformering og forklare forskjellen i synlighet med og uten uniform